Inici

 

Diapositiva11MOCIÓ SOBRE LA NECESSITAT D’UN ALCALDE AMB DEDICACIÓ PLENA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLITÍCS MUNICIPALS SeP, C’s, NH i SGI A L’AJUNTAMENT DE SITGES

Com a representants dels grups municipals de Sitges en Positiu (SeP), Ciutadans Sitges (C’s), Nou Horitzó (NH) i Sitges Grup Independent (SGI) volem expressar la nostra indignació i protesta per l’anunci publicat el passat de 9 de novembre de 2015 al B.O.P.B, mitjançant el Decret de la Presidència de 30 d’octubre de 2015 (núm. 9850/15), pel qual es feia oficial l’anunci de l’exercici del Sr. Miquel Forns com a diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona amb dedicació exclusiva (100 %), amb efectes des del dia 1 de novembre de 2015.

Com tothom sap, al passat Ple ordinari del mes setembre -28 de setembre de 2015- va ser rebutjada la proposta de dedicació parcial de l’alcalde a l’ajuntament de Sitges i a la Diputació de Barcelona, en la qual es demanava un 75% de dedicació retribuïda a la Diputació de Barcelona i un 25 % a l’alcaldia de Sitges, respectivament. Els arguments exposats en contra d’aquesta proposta per gran part dels grups municipals en el Ple van ser molt clars i contundents: Sitges necessita un alcalde amb dedicació exclusiva.

La situació política sorgida de les passades eleccions municipals a la nostra vila reflexa un pluralisme polític sense precedents, amb un govern en minoria format per vuit regidors (CiU i ERC) que ha de fer front als problemes diaris dels ciutadans cada vegada més complexes i creixents. Volem recordar que hores d’ara d’un total de vuit regidors només tres regidors de l’equip de govern tenen dedicació exclusiva i un regidor del mateix grup municipal que l’alcalde té un 90%, mentre que els altres quatre membres no tenen cap dedicació, és a dir, la meitat de l’equip de govern. Li vam recordar a l’alcalde que el seu eslògan electoral era justament: “100% Sitges”. I ara ens preguntem: què s’ha fet d’aquest missatge? O és que Sitges no es mereix un alcalde amb dedicació plena al seu poble?.

Tot i així, el senyor Forns va decidir prendre una decisió al marge del Ple: demanar la dedicació i remuneració exclusiva del seu càrrec com a diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona. La decisió del Sr. Forns és legal, és clar, però totalment irresponsable i contraposada a les necessitats dels nostres ciutadans i a les demandes del nostre poble. Ell mateix va decidir proposar la seva dedicació al Plenari, que li va donar una resposta negativa, exigint-li una dedicació exclusiva, tot i que sembla que la seva voluntat particular està per sobre dels interessos de Sitges.

El Sr. Forns ens presenta aquesta situació retributiva com un acte de generositat, pel fet de renunciar als 53.000 euros bruts anuals que hauria de cobrar com alcalde de Sitges amb dedicació exclusiva. Això suposa un acte fictici de generositat que perjudica greument la credibilitat de l’actual equip govern.

El sou de diputat delegat de turisme que cobrarà el senyor Forns és de 79.369,08€ (que suposen 5.669,22 euros bruts mensuals amb dues pagues extres), sense incloure les dietes. Això suposa una xifra molt superior a la retribució com a alcalde de Sitges. A més a més, li hem de recordar que aquesta retribució també la paguem tots nosaltres, i a més, ho paguem per no tenir alcalde

Com a representants electes a l’ajuntament de Sitges no podem acceptar aquesta decisió que va en contra dels interessos dels nostres conciutadans. Ens van triar, inclòs el senyor Forns, per dedicar-nos en cos i ànima a Sitges. La situació actual de la vila no permet una feina parcial, sinó absoluta. Al poble de Sitges no li surt gratis que l’alcalde no cobri el seu sou; ni en diners ni en dedicació. NO ens val tampoc l’argument de què la seva presència com a diputat de Turisme és molt important per a Sitges. Creiem fermament que el càrrec d’alcalde ho és molt més. Ser alcalde de Sitges no és qualsevol càrrec i per això el veiem del tot incompatible amb qualsevol altra dedicació. No volem actes de fe personals convertint aquesta duplicitat de càrrecs en un mèrit. El senyor Miquel Forns va ser triat democràticament per servir a una institució –el nostre Ajuntament- que es mereix el màxim respecte i dedicació. Sitges vol un alcalde al 100 %.

Per tot això manifestem la nostra disconformitat i li demanem a l’alcalde Miquel Forns el següent:

1er.- Que respecti la decisió del Ple on li demanaven absoluta i total dedicació a l’alcaldia de Sitges.

2n.- Que renunciï a un dos dels càrrecs per als quals ha estat escollit .

3er.- Que faci públic si cobrarà les dietes d’assistència a juntes de govern,comissions informatives i Plens de l’ajuntament.

4t.- Traslladar el present acord a la Secretària i a la Presidenta de la Diputació de Barcelona.

Sitges, a 26 de novembre de 2015 Els portaveus sotasignants de SeP, C’s, NH i SGI.