04. Nadia Viana Pascual

Avocat. Spécialités civiles, pénales et administratives. J'ai un diplôme en droit de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. Diplôme officiel de maîtrise en accès au droit de l’université Rovira i Virgili, Tarragone.

J'étais Pubilla de la Penya Espanyolista de Sitges 2014 et Pubilla de Sitges 2014. J'ai fait partie de la Commission de Festa Major de Sant Bartomeu et Santa Tecla 2016, 2017 et 2018. Je suis un membre actif du Carousel du Casino Prado Suburense et également membre du Sitges Development Board (organisateurs du Harvest Festival, Publishing et du Barcelona-Sitges International Vintage Car Rally).

Decideixo unir-me a Sitges GI perquè és una oportunitat per a poder ajudar al meu poble des d’un vessant més professional, incidint en tots els àmbits, coneixent les seves problemàtiques per aportar solucions, així com els seus punts forts per poder enriquir-lo encara més. Malgrat la meva joventut, puc aportar a Sitges GI i al poble de Sitges aire fresc, idees noves i renovades, empatia, sobretot, cap als sectors més afins a la meva personalitat, trajectòria i professionalitat.

La millor manera de treballar per la nostra vila és, primerament, estimant-la i respectant-la, per així poder conèixer-la en profunditat i que el seu benestar, com el de les sitgetanes i sitgetans, sigui prioritari. Per aquest motiu, és un avantatge formar part d’un partit municipalista, doncs som els encarregats de vetllar per aquestes premisses sense la pressió externa d’un sistema polític jerarquitzat.

Travailler et travailler est la façon dont le changement et l'amélioration sont réalisés. Les Sitges du futur doivent prendre en compte les Sitges du présent, qui changent peu à peu, ils doivent donc être adaptés au passage du temps, avec soin et dévouement, mais toujours dans le respect de notre essence car, à la fin,

#totssomSitges.